About us

Dockside Shipfacilities BV is een reparatie scheepswerf in Rotterdam. De scheepswerf is zeer gunstig gelegen boven de Brienenoord, onder de rook van Rotterdam. Onze werf bedient de binnenvaart, zeevaart en offshore en heeft een dwarshelling tot 97 meter waar alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden op plaats kunnen vinden. Sinds 2014 is er ook een schroevendok in gebruik. Onze opdrachten variëren in staalreparaties, diverse motorrevisies, het aanleggen van leidingstraten en ombouwprojecten. Dockside bouwt niet zelf af, maar faciliteert in afbouwprojecten. 
Share our website